BioLet/Mulltoa ai

Med den nya ai–tekniken anpassar sig toaletten själv efter behov – automatiskt och intelligent!

BioLet/MullToa 65ai och 55ai (beteckningen ai står för auto intelligence) tillhör den en ny generation BioLet/Mulltoa som själv anpassar kapaciteten. BioLet/MullToa fungerar för många användare i tät följd utan väntetid, även ”spolningen” är automatisk. I BioLet/Mulltoa komposteras avfall och papper direkt, med hjälp av en sinnrik teknik som gör det maximalt enkelt och bekymmersfritt för den som använder toaletten.

Självklart är toaletterna snygga och fräscha med heltäckande insynsskydd, för att öka enkelhet och komfort.