Frågor & Svar

Hur ofta behöver jag tömma mullådan?
Vid kontinuerligt användande behöver man normalt tömma mullådan var 4de till 6e vecka. I en sommarstuga innebär detta 1-2 gånger per säsong.

Är komposten färdig att använda direkt?
När tömningen sker inför säsongsstarten på våren, vilket är det vanliga, kan man tömma lådans innehåll direkt ut i rabatterna. Tömmer man under säsongen kan man behöva efterkompostera lådans innehåll innan spridning på tomten, hör för säkerhets skull med er kommun om vad som gäller.

Hur kan en så liten låda räcka så länge?
Det är detta som är det fina...
I och med att vätskan avdunstar och avfallet komposteras under pågående drift, blir volym-minskningen mycket stor. Det man tömmer är endast cirka 5-10 procent av ursprungsvolymen.

Hur undviker jag lukt?
Rätt installerad blir det inte någon lukt i toalettutrymmet, oavsett om toaletten är igång eller avstängd. Rätt installation är A och O för luktfriheten.

Kan det lukta utomhus?
Ja det kan förekomma, men får man upp ventilations-röret över nock på huset (för att undvika lä), känner man under normala väderleksförhållanden inte någon som helst lukt.

Vad är viktigast vid installationen?
Det viktigaste är att följa de enkla anvisningarna noga, eftersom installationen påverkar kapaciteten av din BioLet/MullToa.
Toalettutrymmet ska hålla minst 18°C. Rördragningen är också viktig, då vätskan ska evakueras. Därför ska man inte använda för skarpa eller för många böjar och tänka på att isolera all rördragning som sker utanför toalettutrymmet. Oisolerade rör och skarpa böjar bromsar luften vilket påverkar kapaciteten.

Varför ska toaletten stängas av när man lämnar huset längre tid än två dygn?
Det är för att bibehålla fukthalten så länge som möjligt även under stilleståndsperioder. Det är gynnsamt för komposteringen och sparar samtidigt energi.

Hur mycket luft behöver toaletten?
Evakueringsmängden ligger bara på cirka 20-25 kubikmeter i timmen, men det är viktigt att ha en vägg-ventil genom ytterväggen som tillgodoser tilluften.

Kan jag ha en dusch i samma utrymme?
Det går utmärkt att ha dusch i samma utrymme. Tänk på att inte sätta in någon annan fläkt, utan låt mulltoan evakuera all luft från utrymmet.

Ska ventilationsröret upp genom tak eller ut genom vägg?
Så länge man uppfyller de installationskrav som toaletten har kan båda alternativen fungera. Att gå rakt upp genom tak innebär dock stora fördelar ur ventilations-synpunkt, eftersom man får minimalt motstånd för luften.

Behövs något speciellt toalettpapper?
Nej, använd det toalettpapper du trivs med.

Tål toaletten att stå kallt?
Ja, när toaletten inte ska användas är det inga problem om det blir frysgrader i toalettutrymmet.

Måste man ha tillstånd för att installera en BioLet/MullToa?
All installation av toalettlösningar kräver att man kontaktar Miljö & Hälsoskydd i aktuell kommun. Detta gäller även installation av BioLet/MullToa. BioLet/MullToa är godkänd i alla kommuner.

Kan man installera själv?
Ja, det kan man. Du ska ha ett jordat eluttag, och övrig installation klarar man själv. Tänk på att följa installationsanvisningarna, punkt för punkt.