Miljö

BioLet/MullToa 65 ai är den första biologiska toaletten i kompaktmodell som blivit godkänd för Miljömärket Svanen. Detta godkännande är grundat på att BioLet/Mulltoa 65 ai uppfyller alla de testkriterier som fastställts av Nordisk Miljömärkning på uppdrag av Konsumentverket, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket.

Miljömärknings-dokument

3052 0005 3.0 Swedish Ecology AB Certifikat Sverige - pdf
3052 0005 3.0 Swedish Ecology AB ENG NAG Sweden - pdf
Miljömärkning avloppsfria toaletter - pdf
Miljömärkning av BioLet/Mulltoa 60 - pdf
Ecolabel testing BioLet/MullToa 60 English version - pdf
Ecolabelling of Closed Toilet Systems - pdf


Vad Svanenmärkt innebär

Vad innebär det att en toalett är Svanen godkänd?
Svanengodkännandet är inte bara ett miljögodkännande utan även en kvalitetssäkring. Då testen är så pass omfattande har många andra toalettsystem på marknaden ingen möjlighet att klara kriterierna. Testen genomförs hos en oberoende och utsedd testanläggning. Det som framförallt kontrolleras är:

• Material - Man kontrollerar täthet, mekaniska och elektriska komponenter, ventilation samt lukt.

• Funktion - Man tillsätter avfall (urin och fekalier) i en mängd motsvarande fyra personer vid permanent bruk. Per dygn blir det 5 liter urin, 1 liter fekalier och 100 gram toalettpapper. Detta gör man under en längre period för att sedan undersöka slutprodukten. Man har normer för vad som får finnas kvar i form av bakterier och vad som skall finnas kvar av närsalter.

• Slutprodukten - Kontrolleras avseende termotoleranta koliforma bakterier, pH, Kjeldahl kväve, lukt och konsistens.

• Krav på anvisningar - Man installerar och sköter toaletten efter våra medföljande anvisningar.