EcoLet – förbränningstoalett

Vad är en EcoLet förbränningstoalett?

EcoLet förbränningstoalett är ett nytt koncept för förbrän-ningstoaletter där avfallsprodukterna urin och exkrementer förbränns till minimal askmängd med hjälp av hög värme. EcoLet är en andra generationens förbränningstoalett som använder sig av induktionsteknik för att uppnå maximal energieffektivitet och hög kapacitet. Toaletten kan användas överallt där det finns elektricitet, som i bostadshus, fritidshus, stugor, arbetsbaracker och båtar. Toaletten behöver inte vat-ten för att fungera. Askmängden efter normal användning av 5 personer i en vecka ryms i en vanlig kaffekopp. Produkten är skyddad mot barnhänder och har en design som passar även de mest designmedvetna.

Användande.

En påse sätts i för att säkerställa att allt avfall faller ner i förbrän-ningskammaren.

Efter toalettbesöket: tryck på knappen, förbränningen av av-fallet startar. Ett kort tryck startar den långa förbränningscykeln, ca 70 min. Knappen lyser då orange. Långt tryck (ca 2 sek.) startar den korta förbränningen, ca 55 min. Knappen lyser då blått.

Askskålen töms via toaletts front-lucka. Luckan har barnlås och kan endast öppnas när nedkyl-ningsprocesser är avslutad.

Bilden visar askskålen. Askan är steril och kan slängas i de vanliga hushållssoporna eller användas som gödningsmedel för växter som gillar sura jordar.