Så fungerar BioLet/MullToa BioFlush


En riktig BioLet/MullToa – producerar mull på plats
BioLet/MullToa är ett svenskt varumärke för en biologisk toalett som producerar mull på plats. Oavsett om det är en vattentoalett såsom BioLet/MullToa Bioflush, eller en torrtoalett, sker komposteringen med hjälp av naturens egna mikroorganismer. Varumärket heter BioLet/MullToa för att toaletterna producerar naturlig mull, utan separering och utan påsar. BioLet/MullToa BioFlush är en miljövänlig lyx, med vattenspolning – för dig som saknar avlopp.

Enkel installation
Det är enkelt att installera en BioFlush med hjälp av de tydliga installationsanvisningarna som följer med produkten. På detta uppslag får du svaren på de vanligaste frågorna kring installationen.

Toalettstol i porslin
Toalettstolen i porslin är liten och nätt, med rena linjer i formgivningen. Toalettstolen ska vattenanslutas och den elektroniska spolknappen är monterad på vattencisternen.

Komposteringskammare
BioLet/MullToa BioFlush komposteringskammare bör placeras i ett torrt och väderskyddat utrymme. Från kammaren ska ett ventilationsrör (110mm) monteras. All rördragning ska isoleras och inga rörböjar skarpare än 45° ska användas. Om temperaturen är lägre än 18° där komposteringsbehållaren är belägen sjunker kapaciteten. När toaletten används måste utrymmet vara över fryspunkten.

Elinstallation
I utrymmet för komposteringskammaren ska det finnas tillgång till 230V jordat vägguttag.

Så fungerar processen
Vad är det då som sker från toalettbesöket fram till färdig, naturvänlig mull att ge tillbaka till naturen? Efter spolning går avfallet till en av korgarna i behållaren. Fast avfall stannar i Biofiltret och vätskan dränerar ner igenom filtret och avdunstar med hjälp av ventilation och värme. Fläkten och värmeelementet styrs av en flottör för att bibehålla rätt fukthalt i komposten. Efter cirka två månader vrider man anslutningen till nästa korg, så att den första korgen får efterkomposteras (utförs genom ett enkelt handgrepp). När det åter är dags att växla tar man ut den första korgen, med mull färdig att använda som jordförbättringsmedel. Enkelt och hygieniskt.

Toalettstolens funktioner
Toalettstolen är av porslin och vattenansluten. Kopplas till komposteringskammaren med medföljande slang och 12V elanslutning. Toalettstolen kan placeras inom ett avstånd på upp till 10 meter, med självfall. Vattenanslutningen sker under wc-stolen till medföljande vattentank.

Byte av Biofilter
Hur ofta du ska byta Biofilter beror på hur mycket toaletten använts. Normalt efter ca 2-3 månaders bruk, man stänger av strömmen, tar av locket och flyttar anslutningsröret till det andra Biofiltret. Nästa gång det är dags för skifte tar man ut det första filtret, sätter i ett nytt och flyttar över anslutningsröret till det nya filtret. Biofilter kan beställas i vår webshop hos oss på www.mulltoa.nu

Avdunstning av vätska
Vätskan dräneras och rinner genom anläggningen. Efterhand som den samlas upp i behållaren kommer flottören starta fläkten och värmen. Avdunstningen sker genom ventilationsröret. Tänk på att all rördragning ska isoleras för att undvika kondensbildning. Bräddavloppet kan anslutas exempelvis till gråvattensystemet.

Tillbaka till produktsidan.

Kvalitet – och garanti
Bra saker håller i längden. Skulle oturen ändå vara framme lämnar vi 2 års garanti på elkomponenter och 5 år på övrigt material (ej arbete).

Installationen – viktigast av allt
Följ noga de enkla anvisningarna för installationen. Installationen påverkar kapaciteten av din BioFlush. Rördragningen är viktig, för att vätskan ska evakueras. Använd därför inte för skarpa eller för många böjar, och tänk på att isolera all ventilationsdragning. Oisolerade rör och skarpa böjar bromsar luften, vilket påverkar kapaciteten i negativ riktning. Rätt installation ger dig en problemfri vardag.

Använd vanligt toalettpapper
En vanlig fråga handlar om val av toalettpapper, och vi svarar: Använd det toalettpapper du trivs med.

Svensk patenterad uppfinning
Swedish Ecology AB är det svenska företag som står bakom kvalitetsmärket BioLet/MullToa. Produktserien är en svensk innovation med produktion i Sverige. Kvalitets-, miljö- och hållbarhetsperspektivet gör BioLet/MullToa till en unik produktserie designad för den medvetne användaren, som ställer höga krav på sin leverantör vad gäller allt från komfort till miljöhänsyn.